F.A.Q.

Τι είναι το 3D printing;

Το 3D printing είναι γνωστό με πολλά ονόματα, additive fabrication, solid free form fabrication, rapid prototyping κ.α.. Είναι η μέθοδος με την οποία ένα αντικείμενο χτίζεται από πολλά, πολύ λεπτά επίπεδα, το ένα πάνω στο άλλο.

Είναι λοιπόν μία μέθοδος κατασκευής που έρχεται σε αντίθεση με πολλές παραδοσιακές μεθόδους όπως η γλυπτική, το CNC ή το laser cutting όπου το υλικό αφαιρείται για να δημιουργηθεί το αντικείμενο.

Το ψηφιακό μοντέλο του αντικειμένου διαιρείται στον υπολογιστή σε πάρα πολύ ψιλές τομές και κατόπιν ο εκτυπωτής εκτυπώνει τις τομές αυτές τη μία πάνω στην άλλη.

3D Scanning;

To 3D Scanning είναι μια γρήγορη και ακριβής μέθοδος κατά την οποία χρησιμοποιούμε ένα 3D scanner για να μετατρέψουμε φυσικά αντικείμενα σε ψηφιακή μορφή (ή ποιο απλά να μεταφέρουμε ένα αντικείμενο στον υπολογιστή για επεξεργασία).

Οι 3D scanners έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν τις συντεταγμένες σε 3 άξονες (χyz) χιλιάδων έως εκατομμυρίων σημείων από το αντικείμενο και να το αναπαράγουν ψηφιακά. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αποτύπωσης, μέσω κάμερας στο scanner, και της επιφάνειας του αντικειμένου μας, το αποτέλεσμα είναι ένα πιστό ψηφιοποιημένο αντίγραφο, με τη γεωμετρία και τα χρώματα της επιφάνειας του.

Που μπορεί να με χρησιμέψει το 3D Scanning;

Τα τελικά μοντέλα του 3D Scanning έχουν πάρα πολλές εφαρμογές, μερικές από αυτές είναι: απευθείας αναπαραγωγή του αντικειμένου (είτε με CNC είτε με 3D printing),

 • reverse engineering,
 • rapid prototyping,
 • αρχειοθέτηση – ταξινόμηση,
 • σχεδίαση,
 • ανάλυση

και πολλές άλλες.

Πόσο θα μου κοστίσει μία τρισδιάστατη εκτύπωση;

Το κόστος καθορίζεται από το υλικό εκτύπωσης που διαλέξατε και τις συνολικές διαστάσεις και όγκο του υλικού αυτού στο αντικείμενό σας.

Αυτοί οι δύο παράγοντες υπολογίζονται συνολικά σε κυβικά εκατοστά του μέτρου (cm3). Το τελικό κόστος εκτύπωσης καθορίζεται επίσης από το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και το αν χρειαστεί να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι προγράμματα μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Μπορείτε να δημιουργήσετε το αντικείμενό σας σε οποιοδήποτε 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα, π.χ.:

 • 3DS Max
 • Blender
 • Rhino
 • Sketchup
 • AutoCad
 • Solidworks

Τα αρχεία που χρησιμοποιούμε είναι μορφής STL (για μονόχρωμες εκτυπώσεις) και PLY ή WRL (για έγχρωμη εκτύπωση).

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε το αρχείο σας στα πιο πάνω format μπορείτε να μας το στείλετε για να κάνουμε εμείς τη μετροπή.