Για βιομηχανικές εφαρμογές

Η δυνατότητα αποτύπωσης των scanner μας, μας επιτρέπει να σαρώσουμε μεγάλο εύρος αντικειμένων (μέχρι ολόκληρο όχημα) με βασικό προτέρημα τη σάρωση σε εξωτερικό χώρο δίχως να υπάρχει η ανάγκη να μετακινηθεί το αντικείμενο.
Ακόμα παρέχουμε και έγχρωμη αποτύπωση/σάρωση των αντικειμένων για δυνατότητα επεξεργασίας και παρουσίασης.