Για την ιατρική

Με κύρια, μέχρι στιγμής, στην ορθοπαιδική και φυσιοθεραπεία. Το 3D scanning μας δίνει την δυνατότητα να πάρουμε πλήρη ανθρωπομετρικά αποτυπώματα.

Οι σαρώσεις αποθηκεύονται σε αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή, για άμεση εφαρμογή, μελέτη ή επεξεργασία.