Για την εγκληματολογία

Το 3d scanning χρησιμοποιείται για την μελέτη και αρχειοθέτηση εγκληματολογικής έρευνας.