Στην Ιατρική

To 3d printing είναι καταξιωμένο εδώ και χρόνια στο χώρο της οδοντιατρικής όπου χρησιμοποιείται στην γρήγορη κατασκευή μοντέλων οδοντοστοιχείας, γέφυρας ή μεμονομένων δοντιών.
Ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορθοπαιδική χρήση.
Τα τελαιυταία χρόνια έχει αρχίσει να διαδίδεται στον χώρο της ιατρικής έρευνας για την τρισδιάστατη αναπαράσταση οργάνων και σώματος.