Στα οχήματα

Εκτύπωση υπο κλίμακας μοντέλων αυτοκινήτων για έρευνα, ανάπτυξη (αεροδυναμική) ή και παρουσίαση.