Για πρωτότυπα 3d

Με μία απλή και γρήγορη διαδικασία μπορείτε να υλοποιήσετε σε φυσική μορφή είτε 1/1 είτε υπο κλίμακα πρωτότυπα που έχετε σχεδιάσει στον υπολογιστή σας. Δίχως περιορισμούς στην φαντασία για εικαστικούς σκοπούς ή ακόμα για αυστηρά βιομηχανικά ή αρχιτεκτονικά σχέδια.