Για κοσμήματα

Με τη δυνατότητα της λεπτομερούς εκτύπωσης (0,03mm) μπορείτε να δημιουργίσετε προτώτυπα μοντέλα κοσμημάτων για χρήση είτε δική σας είτε για παραγωγή πολλάπλών μοντέλων μέσω καλουπιού.