Για καλούπια

Σχέδιάστε τα αντικείμενα σας στον υπολογιστή δημιουργώντας πρωτότυπα για καλούπια σε μικρά ή μεγάλα μεγέθη.
Έχουμε τη δυνατότητα δημιουργήσουμε καλούπια για θερμοπλαστικά διαστάσεων μέχρι 40Χ29Χ20cm.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για δυμιουργία πρωτοτύπων για αποτύπωση σε λάστιχο.