Στην αρχιτεκτονική

Από το σχέδιο κατευθείαν στην μακέτα.
Με το 3d printing η διαδικασία δημιουργίας μακέτας έγινε σχεδόν άμεση.
Τυπώστε ολόκληρο το σχέδιο σας ή συγκεκριμένες λεπτομέριες μονόχρωμα ή έγχρωμα.